OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

2017-05-12 | Projekt „Odzyskać Przyszłość” współfinansowany ze środków europejskich w ramach działania 9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy informuje, że rozpoczyna nabór kandydatów do projektu pn.„Odzyskać Przyszłość”.
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-04-27 | "Klub Rodzica"

„Zapraszamy na spotkania grupy edukacyjno-warsztatowej „Klub Rodzica” - maj 2017
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-04-07 | Zakończenie Programu „Wychodzenie z Bezdomności”

Zakończenie Programu „Wychodzenie z Bezdomności”
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-03-24 | "Klub Rodzica"

„ Zapraszamy na spotkania grupy edukacyjno-warsztatowej „Klub Rodzica” - kwiecień 2017

2017-02-28 | Projekt "FENIX"

GRUPA EDUKACYJNO-ROZWOJOWA „FENIX” dla kobiet z doświadczeniem przemocy
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-02-24 | „Klub Rodzica”

„ Zapraszamy na spotkania grupy edukacyjno-warsztatowej „Klub Rodzica” - marzec 2017
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2016-12-02 | IV Dzielnicowy Dzień Wolontariusza

1 grudnia 2016 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia i uhonorowania najbardziej zasłużonych wolontariuszy działających na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

2016-11-28 | Stawki za usługi opiekuńcze - 100% za 1 godzinę od 1 stycznia 2017 roku

Stawki za usługi opiekuńcze - 100% za 1 godzinę
od 1 stycznia 2017 roku

2016-11-25 | "Pomoc żywnościowa" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

"Pomoc żywnościowa" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2016-11-18 | Wyróżnienie dla Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wyróżnienie jako instytucja zaangażowana w działania na rzecz pomocy osobom starszym, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania tych osób w środowisku lokalnym.
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-05-16 | Wielkie święto organizacji pozarządowych działających na Pradze-Południe już w czerwcu!

10 czerwca w godzinach 12:00-19:00 w Parku nad Balatonem będziecie mieli okazję zapoznać się z działalnością organizacji pozarządowych (NGO) z Pragi-Południe. Zapraszamy na VIII edycję Pikniku Prasko-Południowe Prezentacje z mnóstwem atrakcji i aktywności, które zakończy sąsiedzka potańcówka!
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-05-04 | Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM - projekt "Rodzina bez uzależnień"

Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM (razem-fundacja.org) zaprasza do udziału w projekcie "Rodzina bez uzależnień".
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-05-04 | Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi

Grupa wsparcia dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin pod nazwą "Otwarci na zdrowie".
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2016-12-30 | Magazyna Wsparcia Społecznego

Otwarty zostanie Magazyn Wsparcia Społecznego Praga - Południe
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2016-12-20 | Zaproszenie Stowarzyszenia SPOZA

Zaproszenie Stowarzyszenia SPOZA na seminarium "Dwie strony lustra" - system wsparcia osób po kryzysach psychicznych z perspektywy korzystających i wspierających

2016-11-18 | Warsztaty dla dzieci

CAL zaprasza dzieci na warsztaty w poniedziałki o godz. 17.00-19.00
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2016-11-16 | Targi Pracy na Targówku

24 listopada 2016 r. w Urzędzie Dzielnicy Targówek odbędą się Targi Pracy w godz. 10.00-14.00
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2016-11-16 | Rodzinna Olimpiada Mikołajkowa

4 grudnia 2016 r. odbędzie się Rodzinna Olimpiada Mikołajkowa
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2016-11-02 | Zaginął Janusz Zbigniew Jackowski

24 października 2016 r. Zaginął Janusz Zbigniew Jackowski
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2016-10-04 | Zaproszenie do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Zaproszenie do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)

Pobierz PDF

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)

Pobierz PDF

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

Pobierz PDF

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

Pobierz DOC

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Pobierz PDF

Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Pobierz PDF

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Pobierz DOC

Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Pobierz DOC

Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej

Pobierz DOC

Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Pobierz DOC