OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

2017-12-13 | Zaproszenie do złożenia ofert cenowej

na usługi poligraficzne poradników dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2017-12-12 | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,

której przedmiotem jest zlecenie wykonania badań profilaktycznych.

2017-12-12 | Informacja o zawarciu umowy,

dot. wyłonienia barów zlokalizowanych na terenie Pragi-Południe chętnych do przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w dwóch rejonach.

2017-12-11 | Ogłoszenie

o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.

2017-12-11 | Zapytanie ofertowe.

dotyczące organizacji spotkania warsztatowo-integracyjnego dla grupy 20 osób.

2017-12-08 | Zapytanie ofertowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na pakiet materiałów konferencyjnych.

2017-12-07 | Zapytanie ofertowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest wyłonienie organizatora 7-dniowego wyjazdu integrująco-aktywizującego dla 30-osobowej grupy dorosłych uczestników Projektu pn. „Odzyskać Przyszłość”, współfinansowanego ze środków europejskich.

2017-12-04 | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,

na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

2017-12-04 | Zaproszenie do składania ofert,

których przedmiotem będzie koordynowania działań klubu rodzin "Zwalcz Nudę" w lokalu przy ul. Kickiego 1 U-4.
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-12-01 | Dyplom uznania

dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe.
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-11-29 | ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE

na Pl.Szembek
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-11-24 | Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Auchan Warszawa Ursynów

zaprasza na GIEŁDĘ PRACY
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-11-23 | Amlux

PRACA DLA CIEBIE

2017-11-16 | Hufiec Pracy 7-9

zapewnia młodzieży w wieku 15 – 18 lat warunki do kontynuacji kształcenia ogólnego i zawodowego. Kształcenie odbywa się w ramach Branżowej Szkoły Zawodowej, Gimnazjum lub w formie pozaszkolnej.
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-09-15 | Projekt "Razem dla dzieci Pragi Południe"

Warsztaty dla rodziców, zajęcia dla dzieci

2017-09-13 | Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn.„Od szkolenia do zatrudnienia - EFS.
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-09-07 | Bezpłatne zajęcia dodatkowe organizowane przez Fundację Zwalcz Nudę w ramach projektu Manufaktura Talentów.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne zajęcia dodatkowe organizowane przez Fundację Zwalcz Nudę w ramach projektu Manufaktura Talentów.
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-09-07 | Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Bezpłatny warsztat umiejętności osobistych dla osób doznających przemocy

Z przyjemnością informuję, że w ramach programu Wyprawa PoMOC, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego rozpoczynamy cykl warsztatów umiejętności osobistych wspomagających radzenie sobie z przemocą w rodzinie.
Najbliższy warsztat poświęcony będzie rozumieniu emocji własnych i cudzych oraz odkrywaniu indywidualnych potrzeb, o których mówią nam emocje, a także odkrywaniu osobistej siły i mocy.
Warsztat odbędzie się 30 września 2017 w godz. 9.00 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Niebieska Linia przy ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 22 499 37 33 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 15.00).

Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-09-05 | Towarystwo Pomocy Młodzieży

Towarzystwo Pomocy Młodzieży prowadzi nabór do grupy rozwoju osobistego i wsparcia dla osób w wieku 18-26 lat mieszkających lub uczących się na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Grupa będzie odbywała się w piątki po południu w terminie koniec września/początek października – grudzień 2017 r oraz 2 weekendy. Spotkania będą miały charakter warsztatowy. Głównym celem grupy będzie wzmocnienie pewności siebie, doskonalenie umiejętności interpersonalnych i współpracy w grupie. Grupa jest nieodpłatna dzięki współfinansowaniu przez Urząd m.st. Warszawy. Więcej informacji w załączonej ulotce.
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-08-23 | Młodzi - aktywni na rynku pracy!

Młodzi - aktywni na rynku pracy!

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)

Pobierz PDF

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)

Pobierz PDF

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

Pobierz PDF

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

Pobierz DOC

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Pobierz PDF

Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Pobierz PDF

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Pobierz DOC

Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Pobierz DOC

Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej

Pobierz DOC

Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Pobierz DOC