OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

2017-06-13 | Regulamin rekrutacji do projektu pn. „Odzyskać przyszłość”

Regulamin rekrutacji do projektu pn. „Odzyskać przyszłość”
- działania wobec osób bezrobotnych z III profilem pomocy

2017-06-12 | Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w związku z projektem „Bądź czujny na przemoc! Rozwój-Współpraca-Edukacja” realizowanym w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji dla pracowników socjalnych.

2017-06-12 | Rekrutacja do projektu pn. „Odzyskać Przyszłość”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy informuje, że został przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń do projektu pn „Odzyskać Przyszłość” w ramach działań na rzecz osób bezdomnych. Wypełnione karty zgłoszenia do projektu należy składać w Dziale Projektów Społecznych i Pomocy Specjalistycznej OPS przy ul. Paca 42 do dnia 30 czerwca 2017r.

Pozostałe warunki rekrutacji nie ulegają zmianie.

2017-05-26 | Klub Integracji Społecznej

Powstanie Klubu zostało podyktowane potrzebą stworzenia kompleksowego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2017-05-12 | Projekt „Odzyskać Przyszłość” współfinansowany ze środków europejskich w ramach działania 9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy informuje, że rozpoczyna nabór kandydatów do projektu pn.„Odzyskać Przyszłość”.
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-04-27 | "Klub Rodzica"

„Zapraszamy na spotkania grupy edukacyjno-warsztatowej „Klub Rodzica” - maj 2017
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-04-07 | Zakończenie Programu „Wychodzenie z Bezdomności”

Zakończenie Programu „Wychodzenie z Bezdomności”
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-03-24 | "Klub Rodzica"

„ Zapraszamy na spotkania grupy edukacyjno-warsztatowej „Klub Rodzica” - kwiecień 2017

2017-02-28 | Projekt "FENIX"

GRUPA EDUKACYJNO-ROZWOJOWA „FENIX” dla kobiet z doświadczeniem przemocy
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-02-24 | „Klub Rodzica”

„ Zapraszamy na spotkania grupy edukacyjno-warsztatowej „Klub Rodzica” - marzec 2017
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-07-28 | Giełda Pracy 21 sierpnia 2017 r.

Giełda Pracy 21 sierpnia 2017 r.
Stanowisko: Opiekun/ka dziecięca (możliwość przeszkolenia),
Stanowisko: St.pielęgniarka w żłobku
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-07-27 | Giełda Pracy 9 sierpnia 2017 r.

Giełda Pracy 9 sierpnia 2017 r.
stanowisko: Sprzedawca
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-07-26 | Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Zespół Żłobków rozpoczyna realizację projektu "Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica"
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-06-07 | Giełda Pracy 12 czerwca 2017 r.

Giełda Pracy - poszukiwani pracownicy do serwisu sprzątającego
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-05-16 | Wielkie święto organizacji pozarządowych działających na Pradze-Południe już w czerwcu!

10 czerwca w godzinach 12:00-19:00 w Parku nad Balatonem będziecie mieli okazję zapoznać się z działalnością organizacji pozarządowych (NGO) z Pragi-Południe. Zapraszamy na VIII edycję Pikniku Prasko-Południowe Prezentacje z mnóstwem atrakcji i aktywności, które zakończy sąsiedzka potańcówka!
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-05-04 | Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM - projekt "Rodzina bez uzależnień"

Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM (razem-fundacja.org) zaprasza do udziału w projekcie "Rodzina bez uzależnień".
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-05-04 | Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi

Grupa wsparcia dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin pod nazwą "Otwarci na zdrowie".
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2016-12-30 | Magazyna Wsparcia Społecznego

Otwarty zostanie Magazyn Wsparcia Społecznego Praga - Południe
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2016-12-20 | Zaproszenie Stowarzyszenia SPOZA

Zaproszenie Stowarzyszenia SPOZA na seminarium "Dwie strony lustra" - system wsparcia osób po kryzysach psychicznych z perspektywy korzystających i wspierających

2016-11-18 | Warsztaty dla dzieci

CAL zaprasza dzieci na warsztaty w poniedziałki o godz. 17.00-19.00

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)

Pobierz PDF

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)

Pobierz PDF

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

Pobierz PDF

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

Pobierz DOC

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Pobierz PDF

Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Pobierz PDF

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Pobierz DOC

Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Pobierz DOC

Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej

Pobierz DOC

Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Pobierz DOC