OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

2015-06-23 | Wycieczka do Opinogóry i Pułtuska w ramach Programu „Wychodzenie z Bezdomności”

30 maja 2015 r. odbyła się jednodniowa wycieczka autokarowa do Opinogóry i Pułtuska, zorganizowana dla uczestników Programu „Wychodzenie z Bezdomności”.

2015-06-16 | Wycieczka do Żelazowej Woli w dniu 13 czerwca 2015r. dla uczestników grupy wsparcia dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich niepełnosprawnych dzieci

W dniu 13 czerwca 2015r. odbyła się wycieczka do Żelazowej Woli dla uczestników grupy wsparcia i ich niepełnosprawnych intelektualnie (dorosłych) dzieci.

2015-05-29 | Wycieczka do Krakowa

Seniorzy i Klubowicze z Paca 42 pojechali na jednodniową wycieczkę Ojców-Kraków.

2015-05-27 | Magazyn rzeczy używanych

W OPS prowadzony jest magazyn rzeczy używanych (meble i sprzęty gospodarstwa domowego), którego celem jest umożliwienie przechowania niepotrzebnych, ale wciąż wartościowych i sprawnych rzeczy od darczyńców i przekazania ich klientom korzystającym z pomocy naszego Ośrodka.

2015-05-22 | Prawnik ds. Przemocy w Rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe uprzejmie informuje, że istnieje możliwość skorzystania z konsultacji prawnych.

2015-05-12 | Piknik "Prasko - południowe prezentacje"

W dniu 9 maja 2015 r. Ośrodek wziął udział w pikniku Organizacji Pozarządowych „Prasko-południowe prezentacje”, który odbył się na terenie Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej.

2015-04-30 | Wielkanocne Spotkania Seniorów

Tradycją spotkań w Dziennych Domach Pomocy Społecznej i Klubach Seniora są organizowane co roku uroczyste obchody Świąt Wielkanocnych. Spotkania świąteczne są zawsze ważnym wydarzeniem dla społeczności seniorów.

2015-04-30 | Seniorzy w Górach Świętokrzyskich

23 kwietnia seniorzy z DDPS oraz uczestnicy Klubów Seniora z Paca 42 spędzili dzień w Chęcinach.

2015-04-24 | Obchody Światowego Dnia Inwalidy

W dniu 17 kwietnia 2015 r. w Centrum Promocji Kultury Praga-Południe ul. Podskarbińska 2 odbyła się impreza kulturalna w związku z obchodami Światowego Dnia Inwalidy. Organizatorami spotkania był Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe oraz Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów oddział Praga-Południe.

2015-04-03 | Koncert "Kwartetu Rampa " z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Mężczyzn

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Mężczyzn to jak co roku miły dzień w marcowym kalendarzu. 13-go marca, z tej właśnie okazji w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 został zorganizowany koncert dla seniorów z naszej dzielnicy.

2015-07-01 | Rodzinne Pikniki Artystyczne

Burmistrz Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy Pan Tomasz Kucharski zaprasza na Rodzinne Pikniki Artystyczne w Parku Skaryszewskim

2015-07-01 | Agencja Zatrudnienia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zaprasza na „Giełdy Pracy”

Agencja Zatrudnienia NR 5939
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy
zaprasza na „Giełdy Pracy”,
które odbędą się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer
m. st. Warszawy mieszczącego się przy ul. Korkowej 119/123 (Marysin), Warszawa.

2015-06-23 | Bezpłatne weekendowe warsztaty psychoedukacyjne

Instytut Psychiatrii i neurologii zaprasza osoby uzależnione, które ukończyły podstawową terapię uzależnień na bezpłatne weekendowe warsztaty psychoedukacyjne powadzone przez terapeutów uzależnień.

2015-06-23 | Program terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniem mieszanym

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII
Ośrodka Terapii Uzależnień oferuje podstawowy program terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniem mieszanym.

2015-06-23 | Bezpłatne spotkania edukacyjne dla osób mających w rodzinie kogoś z problemem alkoholowym

Zaproszenie na bezpłatne spotkania informacyjno-edukacyjne dla osób mających w rodzinie kogoś z problemem alkoholowym

2015-06-23 | FAMILY FOR FAMILY

Misją Family For Family jest poprawa perspektyw rozwoju dzieci z rodzin mniej zamożnych, poprzez zmniejszenie różnic w zasobach materialnych pomiędzy nimi, a ich rówieśnikami.

2015-06-12 | Cykl zajęć relaksacyjnych i pracy z emocjami

Towarzystwo Pomocy Młodzieży zaprasza osoby w wieku do 25 lat mieszkające / uczące się w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy na cykl zajęć relaksacyjnych i pracy z emocjami.

2015-06-08 | Program "Stypendia m. st. Warszawy"

Centrum Myśli Jana Pawła II Instytucja Kultury m. st. Warszawy rozpoczyna akcję promującą składanie wniosków o stypendia.
W związku z powyższym umieszczamy na naszej stronie przekaz dla dzieci, młodzieży i rodziców.

2015-05-25 | "Dni Pomocy Osobom w Kryzysie Okołorozwodowym"

Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą przy ul. Dalibora 1 w Warszawie zaprasza na bezpłatne konsultacje i wykłady o tematyce okołorozwodowej.

2015-05-25 | Warsztaty "Znajdź swoją drogę do pewności siebie"

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza na bezpłatne warsztaty
ZNAJDŹ SWOJĄ DROGĘ DO PEWNOŚCI SIEBIE „Weź za siebie odpowiedzialność. Nie możesz zmienić okoliczności, pór roku, ani wiatru, ale możesz zmienić siebie.
To jest coś nad czym masz władze”
J.Rohn

Na skróty

Nagrody i wyróżnienia

Zawsze Pomocni

Wyróżnienie dla OPS Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy został wyróżniony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

więcej

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)

6_wniosek_dla_dzieci1.pdf

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)

1_wniosek_o_wydanie_orzeczenia_dla_doroslych.pdf

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

2_zaswiadczenie_lekarskie.pdf

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

4_Zaświadczenie_o_zarobkach.docx

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

5_zaswiadczenie_lekarskie_dorosli.pdf

Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

7_opinia_ops(1).pdf

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Zaświadczenie_o_stanie_zdrowia-lekarz.

Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

oświadczenie_o_zgodzie_na_umieszczenie_w_DPS.

Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej

Wymagane_dokumenty_od_osób_ubiegających_się_o_przyjęcie_do DPS