OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

2015-08-27 | Magazyn rzeczy używanych

W OPS prowadzony jest magazyn rzeczy używanych (meble i sprzęty gospodarstwa domowego), którego celem jest umożliwienie przechowania niepotrzebnych, ale wciąż wartościowych i sprawnych rzeczy od darczyńców i przekazania ich klientom korzystającym z pomocy naszego Ośrodka.

2015-08-27 | Gdzie były dzieci z projektu "Dwie kultury- jedno podwórko"

Grupa dzieci spędziła bardzo aktywnie wakacyjne dni, poznając różne miejsca, dowiadując się ciekawych historii związanych z tymi miejscami. Poznawali siebie, uczyli się współpracy w grupie. Uczestniczyli w grach terenowych i manewrach nocnych. Dla uczestników i kadry były to super chwile :)

2015-08-17 | Zwiedzanie Stajni "Pasja"

11 sierpnia dzieci z projektu "Dwie kultury - jedno podwórko" odwiedziły stajnie "Pasja".

2015-07-13 | Wycieczka do Międzyrzeca Podlaskiego

W dniach 9-11 lipca 2015 r. w ramach realizacji programu "Dwie kultury- jedno podwórko" odbyła się wycieczka do Międzyrzeca Podlaskiego.

2015-07-10 | Prawnik ds. Przemocy w Rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe uprzejmie informuje, że istnieje możliwość skorzystania z konsultacji prawnych.

2015-07-06 | Zakonczenie IV edycji Programu "Wychodzenie z Bezdomności"

Zakończyła się IV edycja Programu „Wychodzenie z Bezdomności". Udział w niej wzięło 25 osób, ukończyło 17 - co stanowi swoisty rekord. Do tej pory kończyło 8 - 9 osób.

2015-07-02 | Wycieczka do Rezerwatu Przyrody "Świder"

W dniach 2-3 lipca 2015 r. dzieci z programu "Dwie kultury- jedno podwórko" wędrowały po malowniczych terenach rezerwatu przyrody - ŚWIDER. Odwiedziły Łachy, podziwiały ujście rzek Świder i Wisły. Poprzez zajęcia survivalowe i biwakowanie w okolicy plaży nadwiślańskiej dzieci uczyły się przetrwania w trudnych warunkach.

2015-07-01 | X edycja Festiwalu Piosenki Seniorów Prawobrzeżnej Warszawy

W czerwcu odbyła się dziesiąta edycja Festiwalu Piosenki Seniorów Prawobrzeżnej Warszawy pod hasłem "Praska Biesiadownia".

2015-06-29 | Festyn rodzinny

W dniu 29 czerwca 2015 r. na terenie ogrodu Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy Paca 42 odbył się Piknik dla rodzin romskich i polskich.

2015-06-23 | Wycieczka do Opinogóry i Pułtuska w ramach Programu „Wychodzenie z Bezdomności”

30 maja 2015 r. odbyła się jednodniowa wycieczka autokarowa do Opinogóry i Pułtuska, zorganizowana dla uczestników Programu „Wychodzenie z Bezdomności”.

2015-07-20 | Zaproszenie na szkolenie

Erudium Centrum Szkoleniowe zaprasza na szkolenie wojewódzkie pn.
Sztuka motywowania – podejścia i metody skutecznej motywacji w pracy z osobą uzależnioną i sprawcą przemocy.
Dialog motywujący i podejście skoncentrowane na rozwiązaniach aspekt praktyczny.

2015-07-15 | Babcia niania, Dziadek nianiek

Fundacja Zobacz...JESTEM zaprasza osoby od 60 r. ż. na bezpłatne spotkania warsztatowo-wykładowe przygotowujące do roli wykwalifikowanego opiekuna dziecka w wieku 0-6 lat

2015-07-01 | Rodzinne Pikniki Artystyczne

Burmistrz Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy Pan Tomasz Kucharski zaprasza na Rodzinne Pikniki Artystyczne w Parku Skaryszewskim

2015-07-01 | Agencja Zatrudnienia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zaprasza na „Giełdy Pracy”

Agencja Zatrudnienia NR 5939
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy
zaprasza na „Giełdy Pracy”,
które odbędą się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer
m. st. Warszawy mieszczącego się przy ul. Korkowej 119/123 (Marysin), Warszawa.

2015-06-23 | Bezpłatne weekendowe warsztaty psychoedukacyjne

Instytut Psychiatrii i neurologii zaprasza osoby uzależnione, które ukończyły podstawową terapię uzależnień na bezpłatne weekendowe warsztaty psychoedukacyjne powadzone przez terapeutów uzależnień.

2015-06-23 | Program terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniem mieszanym

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII
Ośrodka Terapii Uzależnień oferuje podstawowy program terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniem mieszanym.

2015-06-23 | Bezpłatne spotkania edukacyjne dla osób mających w rodzinie kogoś z problemem alkoholowym

Zaproszenie na bezpłatne spotkania informacyjno-edukacyjne dla osób mających w rodzinie kogoś z problemem alkoholowym

2015-06-23 | FAMILY FOR FAMILY

Misją Family For Family jest poprawa perspektyw rozwoju dzieci z rodzin mniej zamożnych, poprzez zmniejszenie różnic w zasobach materialnych pomiędzy nimi, a ich rówieśnikami.

2015-06-12 | Cykl zajęć relaksacyjnych i pracy z emocjami

Towarzystwo Pomocy Młodzieży zaprasza osoby w wieku do 25 lat mieszkające / uczące się w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy na cykl zajęć relaksacyjnych i pracy z emocjami.

2015-06-08 | Program "Stypendia m. st. Warszawy"

Centrum Myśli Jana Pawła II Instytucja Kultury m. st. Warszawy rozpoczyna akcję promującą składanie wniosków o stypendia.
W związku z powyższym umieszczamy na naszej stronie przekaz dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Na skróty

Nagrody i wyróżnienia

Zawsze Pomocni

Wyróżnienie dla OPS Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy został wyróżniony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

więcej

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)

6_wniosek_dla_dzieci1.pdf

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)

1_wniosek_o_wydanie_orzeczenia_dla_doroslych.pdf

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

2_zaswiadczenie_lekarskie.pdf

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

4_Zaświadczenie_o_zarobkach.docx

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

5_zaswiadczenie_lekarskie_dorosli.pdf

Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

7_opinia_ops(1).pdf

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Zaświadczenie_o_stanie_zdrowia-lekarz.

Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

oświadczenie_o_zgodzie_na_umieszczenie_w_DPS.

Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej

Wymagane_dokumenty_od_osób_ubiegających_się_o_przyjęcie_do DPS