OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

2017-10-20 | Zapytanie ofertowe

dot. przygotowania ofert na dostawę dwudaniowych obiadów do Dziennych Domów Pomocy Społecznej.

2017-10-19 | Zaproszenie do złożenia oferty,

której przedmiotem jest wyłonienie podmiotu leczniczego do realizacji usług stomatologicznych, wykraczających poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej
w ramach NFZ, bądź gwarantowana usługa zdrowotna nie może zostać sfinansowana w okresie trwania projektu, dla 20-osobowej grupy uczestników Projektu pn. „Odzyskać Przyszłość”, współfinansowanego ze środków europejskich.

2017-10-17 | Zaproszenie do złożenia oferty,

której przedmiotem jest zlecenie wykonania badań profilaktycznych
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-09-22 | Wizyta delegacji z Chińskiej Republiki Ludowej

w ramach projektu „UE-Chiny Reforma Systemu Zabezpieczenia Społecznego”
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-09-07 | Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe serdecznie zaprasza seniorów i ich bliskich na spotkanie w ramach Dnia Otwartego z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera.

Spotkanie odbędzie się 15 września 2017 r., o godz.: 11.00 w ogrodzie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul Walecznych 59.

2017-09-06 | Projekt „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi”

„Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi”

2017-06-13 | Regulamin rekrutacji do projektu pn. „Odzyskać przyszłość”

Regulamin rekrutacji do projektu pn. „Odzyskać przyszłość”
- działania wobec osób bezrobotnych z III profilem pomocy

2017-06-12 | Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w związku z projektem „Bądź czujny na przemoc! Rozwój-Współpraca-Edukacja” realizowanym w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji dla pracowników socjalnych.

2017-06-12 | Rekrutacja do projektu pn. „Odzyskać Przyszłość”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy informuje, że został przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń do projektu pn „Odzyskać Przyszłość” w ramach działań na rzecz osób bezdomnych. Wypełnione karty zgłoszenia do projektu należy składać w Dziale Projektów Społecznych i Pomocy Specjalistycznej OPS przy ul. Paca 42 do dnia 30 czerwca 2017r.

Pozostałe warunki rekrutacji nie ulegają zmianie.

2017-05-26 | Klub Integracji Społecznej

Powstanie Klubu zostało podyktowane potrzebą stworzenia kompleksowego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-09-15 | Projekt "Razem dla dzieci Pragi Południe"

Warsztaty dla rodziców, zajęcia dla dzieci

2017-09-13 | Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn.„Od szkolenia do zatrudnienia - EFS.
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-09-07 | Bezpłatne zajęcia dodatkowe organizowane przez Fundację Zwalcz Nudę w ramach projektu Manufaktura Talentów.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne zajęcia dodatkowe organizowane przez Fundację Zwalcz Nudę w ramach projektu Manufaktura Talentów.
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-09-07 | Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Bezpłatny warsztat umiejętności osobistych dla osób doznających przemocy

Z przyjemnością informuję, że w ramach programu Wyprawa PoMOC, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego rozpoczynamy cykl warsztatów umiejętności osobistych wspomagających radzenie sobie z przemocą w rodzinie.
Najbliższy warsztat poświęcony będzie rozumieniu emocji własnych i cudzych oraz odkrywaniu indywidualnych potrzeb, o których mówią nam emocje, a także odkrywaniu osobistej siły i mocy.
Warsztat odbędzie się 30 września 2017 w godz. 9.00 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Niebieska Linia przy ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 22 499 37 33 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 15.00).

Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-09-05 | Towarystwo Pomocy Młodzieży

Towarzystwo Pomocy Młodzieży prowadzi nabór do grupy rozwoju osobistego i wsparcia dla osób w wieku 18-26 lat mieszkających lub uczących się na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Grupa będzie odbywała się w piątki po południu w terminie koniec września/początek października – grudzień 2017 r oraz 2 weekendy. Spotkania będą miały charakter warsztatowy. Głównym celem grupy będzie wzmocnienie pewności siebie, doskonalenie umiejętności interpersonalnych i współpracy w grupie. Grupa jest nieodpłatna dzięki współfinansowaniu przez Urząd m.st. Warszawy. Więcej informacji w załączonej ulotce.
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-08-23 | Młodzi - aktywni na rynku pracy!

Młodzi - aktywni na rynku pracy!
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-08-21 | Grupa Rodzinna Al-Anon

Grupa Rodzinna Al-Anon
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-07-28 | Giełda Pracy 21 sierpnia 2017 r.

Giełda Pracy 21 sierpnia 2017 r.
Stanowisko: Opiekun/ka dziecięca (możliwość przeszkolenia),
Stanowisko: St.pielęgniarka w żłobku
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-07-27 | Giełda Pracy 9 sierpnia 2017 r.

Giełda Pracy 9 sierpnia 2017 r.
stanowisko: Sprzedawca
Grafika użytkowa przedstawiająca treść artykułu

2017-07-26 | Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Zespół Żłobków rozpoczyna realizację projektu "Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica"

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)

Pobierz PDF

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)

Pobierz PDF

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

Pobierz PDF

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

Pobierz DOC

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Pobierz PDF

Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Pobierz PDF

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Pobierz DOC

Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Pobierz DOC

Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej

Pobierz DOC

Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Pobierz DOC