OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa 2017-09-13

 

Europejski Wykład Otwarty

 „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS

20 wrzesień 2017 r.

godz. 15:00

Centrum Przedsiębiorczości Smolna,

ul. Smolna 4 / Kruczkowskiego 5

 

Punkt  Informacji Europejskiej  Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”, który odbędzie się w środę 20 września br. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi
Pani Judyta Zasuwa - Koordynator Wojewódzki Projektu, Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP jako państwowa jednostka wyspecjalizowana w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych  do 25 roku życia, pragnie gorąco zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”.

 

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia”  skierowany jest do osób w wieku 18-24 lat:

 • które pozostają bez zatrudnienia,
 • które nie uczą się,
 • których ograniczenia środowiskowe, brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe, kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy, a także brak doświadczenia zawodowego, utrudniają samodzielne nabycie umiejętności i uniemożliwiają wejście na rynek pracy.

 

Projekt w swym założeniu proponuje takie formy wsparcia jak:

 • indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • kursy zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • kursy językowe,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • kurs przedsiębiorczości,
 • zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych,
 • kurs komputerowy o standardzie ECDL,
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • kreowanie wizerunku,
 • stypendium szkoleniowe,
 • wyżywienie uczestników,
 • dofinansowanie kosztów dojazdów uczestników na zajęcia,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,

Zagadnienia omawiane podczas wykładu:

 1. Charakterystyka pracy Ochotniczych Hufców Pracy
 2. Przedstawienie wytycznych do realizacji projektów OHP w ramach „Gwarancji dla młodzieży”
 3. Omówienie wytycznych do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 4. Prezentacja proponowanych form wsparcia w trakcie realizacji projektu
 5. Zaprezentowanie materiałów z przeprowadzonych kursów oraz innych form wsparcia
  w projektach realizowanych przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę  Ochotniczych Hufców Pracy
 6. Zapisy chętnych uczestników do udziału w projekcie, kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach „Gwarancji dla młodzieży”

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej
rejestracji pod adresem:
  wyklady_europejskie|um.warszawa.pl| |wyklady_europejskie|um.warszawa.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Centrum Przedsiębiorczości Smolna

ul. Smolna 4, pok. 014

Tel. +48 22 443 03 69, +48 22 443 07 80

e-mail: europedirect-warszawa|um.warszawa.pl| rel="noreferrer"|europedirect-warszawa|um.warszawa.pl

http://europedirect.um.warszawa.pl/

 

--

                   

Drukuj