OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi 2017-05-04

Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi

Grupa wsparcia dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin pod nazwą "Otwarci na zdrowie" będzie prowadzona cyklicznie od maja do listopada tego roku w ramach projektu "Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną ze względu na wiek oraz występującą w rodzinie niepełnosprawność" współfinansowanego ze środków Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Drukuj