OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Co u nas słychać?

2017-05-12 | Projekt „Odzyskać Przyszłość” współfinansowany ze środków europejskich w ramach działania 9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy informuje, że rozpoczyna nabór kandydatów do projektu pn.„Odzyskać Przyszłość”.

2017-04-27 | "Klub Rodzica"

„Zapraszamy na spotkania grupy edukacyjno-warsztatowej „Klub Rodzica” - maj 2017

2017-04-07 | Zakończenie Programu „Wychodzenie z Bezdomności”

Zakończenie Programu „Wychodzenie z Bezdomności”

2017-03-24 | "Klub Rodzica"

„ Zapraszamy na spotkania grupy edukacyjno-warsztatowej „Klub Rodzica” - kwiecień 2017

2017-02-28 | Projekt "FENIX"

GRUPA EDUKACYJNO-ROZWOJOWA „FENIX” dla kobiet z doświadczeniem przemocy

2017-02-24 | „Klub Rodzica”

„ Zapraszamy na spotkania grupy edukacyjno-warsztatowej „Klub Rodzica” - marzec 2017

2016-12-02 | IV Dzielnicowy Dzień Wolontariusza

1 grudnia 2016 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia i uhonorowania najbardziej zasłużonych wolontariuszy działających na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

2016-11-28 | Stawki za usługi opiekuńcze - 100% za 1 godzinę od 1 stycznia 2017 roku

Stawki za usługi opiekuńcze - 100% za 1 godzinę
od 1 stycznia 2017 roku

2016-11-25 | "Pomoc żywnościowa" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

"Pomoc żywnościowa" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2016-11-18 | Wyróżnienie dla Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wyróżnienie jako instytucja zaangażowana w działania na rzecz pomocy osobom starszym, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania tych osób w środowisku lokalnym.
Drukuj