OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Co u nas słychać?

2017-06-13 | Regulamin rekrutacji do projektu pn. „Odzyskać przyszłość”

Regulamin rekrutacji do projektu pn. „Odzyskać przyszłość”
- działania wobec osób bezrobotnych z III profilem pomocy

2017-06-12 | Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w związku z projektem „Bądź czujny na przemoc! Rozwój-Współpraca-Edukacja” realizowanym w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji dla pracowników socjalnych.

2017-06-12 | Rekrutacja do projektu pn. „Odzyskać Przyszłość”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy informuje, że został przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń do projektu pn „Odzyskać Przyszłość” w ramach działań na rzecz osób bezdomnych. Wypełnione karty zgłoszenia do projektu należy składać w Dziale Projektów Społecznych i Pomocy Specjalistycznej OPS przy ul. Paca 42 do dnia 30 czerwca 2017r.

Pozostałe warunki rekrutacji nie ulegają zmianie.

2017-05-26 | Klub Integracji Społecznej

Powstanie Klubu zostało podyktowane potrzebą stworzenia kompleksowego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2017-05-12 | Projekt „Odzyskać Przyszłość” współfinansowany ze środków europejskich w ramach działania 9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy informuje, że rozpoczyna nabór kandydatów do projektu pn.„Odzyskać Przyszłość”.

2017-04-27 | "Klub Rodzica"

„Zapraszamy na spotkania grupy edukacyjno-warsztatowej „Klub Rodzica” - maj 2017

2017-04-07 | Zakończenie Programu „Wychodzenie z Bezdomności”

Zakończenie Programu „Wychodzenie z Bezdomności”

2017-03-24 | "Klub Rodzica"

„ Zapraszamy na spotkania grupy edukacyjno-warsztatowej „Klub Rodzica” - kwiecień 2017

2017-02-28 | Projekt "FENIX"

GRUPA EDUKACYJNO-ROZWOJOWA „FENIX” dla kobiet z doświadczeniem przemocy

2017-02-24 | „Klub Rodzica”

„ Zapraszamy na spotkania grupy edukacyjno-warsztatowej „Klub Rodzica” - marzec 2017
Drukuj