OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Projekt "FENIX" 2017-02-28

 
   

GRUPA EDUKACYJNO-ROZWOJOWA „FENIX” dla kobiet z doświadczeniem przemocy.

 

Przemoc w rodzinie

…psychiczna – m in. ciągłe krytykowanie, wyzwiska, ośmieszanie, groźby, zmuszenie do nieakceptowanych zachowań, ograniczanie kontaktów; fizyczna m in. szarpanie, popychanie; ekonomiczna – naruszanie własności; seksualna – naruszanie intymności…

…dla osoby która jej doznaje jest doświadczeniem bardzo destrukcyjnym, silnie narusza osobistą integralność, spostrzeganie siebie, niszczy poczucie wpływu na własne życie. W konsekwencji jest źródłem cierpienia oraz wpływa negatywnie na funkcjonowanie w wielu obszarach życia.

Głównym celem grupy jest: wspieranie uczestników w procesie radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami, podniesienie samoświadomości w obszarze potrzeb, celów, własnego potencjału, wzmocnienie szans na poprawę jakości życia.

 

Zatrzymanie przemocy i wychodzenie z niej w pojedynkę jest bardzo trudne, a czasem niemożliwe. Korzystanie z wiedzy specjalistów i doświadczeń osób, które już są w procesie radzenia sobie z problemem zdecydowanie podniesie skuteczność Twoich działań.

 

Odbiorcy projektu to kobiety:

  • doświadczające przemocy w rodzinie aktualnie lub w przeszłości,
  • mieszkanki dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

 

Spotkania grupy FENIX

  • są prowadzone przez dwóch psychologów w okresie od 13.02.2017 r. do 26.06.2017 r.:
    • każdy poniedziałek, w godz. 16.30-19.00
    • ul. Walecznych 59, (wejście C)

 

  • GRUPA MA CHARAKTER OTWARTY – możesz do niej dołączyć do końca kwietnia 2017 r.
  • realizatorzy zapewniają opiekę do dzieci
  • zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z prowadzącymi w celu mówienia indywidualnej konsultacji przed rozpoczęciem udziału w spotkaniach grupy:

 

Beata Kita – tel. 22 277 33 70, Marzena Wierucka – tel. 22 277 33 72 (-73),
Dział Pomocy Specjalistycznej OPS Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Paca 42, wejście C.

Drukuj