OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Wizyta delegacji z Chińskiej Republiki Ludowej 2017-09-22

Wizyta delegacji z Chińskiej Republiki Ludowej

W dniu 18 września 2017 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy gościł 5-osobową delegację z Chińskiej Republiki Ludowej, w skład której wchodzili urzędnicy z Ministerstwa Spraw Cywilnych  oraz prowincji Guangdong, Henan i Tybet. Wizyta odbyła się w ramach projektu „UE-Chiny Reforma Systemu Zabezpieczenia Społecznego”, w który jest zaangażowane MRPiPS.  Celem wizyty było zapoznanie się z polskimi rozwiązaniami i doświadczeniami dotyczącymi pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz osób niepełnosprawnych.  W czasie spotkania w Ośrodku nasi goście zapoznali się z ofertą OPS  oraz w szczególności -  ofertą skierowaną do osób starszych i chorych. Odwiedzili Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Paca.
Przedstawione zostały możliwości dotyczące usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, wolontariatu oraz inne programy kierowane  do osób starszych.
Na zakończenie wizyty goście otrzymali w upominku album o Pradze Południe.

Drukuj