OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Zaproszenie do składania ofert, których przedmiotem będzie prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych z dziećmi o specyficznych trudnościach w nauce 2017-02-15

Zaproszenie do składania ofert, których przedmiotem będzie prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych z dziećmi o specyficznych trudnościach w nauce
Drukuj