OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Zapytanie ofertowe, 2017-11-29

                                                                        

 

OPS.DPSiPS.26.6.2017.ES                                                                                                Warszawa, dnia 27 listopad 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w związku z projektem „Bądź czujny na przemoc! Rozwój-Współpraca-Edukacja”  realizowanym w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi hotelowo-gastronomicznej z udostępnieniem sali warsztatowej dla grupy 20 osób.

 

  1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENINocleg dla 20 osób w pokojach 1-2 osobowych (z łazienką w każdym pokoju i dostępem do Internetu) w dniu 7-8 grudnia 2017 (czwartek – piątek) wraz z wyżywieniem i udostępnieniem sali warsztatowej wg następującego planu:

7 grudnia (czwartek)

12:00 – 13:00

Dojazd we własnym zakresie, zakwaterowanie

13:00 – 14: 00

Obiad

14:00 – 16:00

Warsztat (sala na min. 20 osób)

16:00 – 16:15

Przerwa kawowa

16:15 – 18:00

Warsztat (sala na min. 20 osób)

18:00 – 19:00

Kolacja

19:00 – 21:00

Zajęcia integracyjne (propozycja hotelu na zagospodarowanie czasu)

8 grudnia (piątek)

8:00 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 11:00

Warsztat (sala na min. 20 osób)

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 13:00

Warsztat (sala na min. 20 osób)

13:00 – 14:00

Obiad

14:00

Wyjaz

II. SKŁADANIE OFERT

Oferta z danymi oferenta oraz podaną ceną brutto i netto za poszczególne elementy (i za osobę) oraz za całą usługę (jak wyżej).

 

Oferty proszę przesyłać mailowo do dnia 4 grudnia 2017 pod adres:
e.strzemieczna|ops-pragapoludnie.pl| |e.strzemieczna|ops-pragapoludnie.pl

Osoba do kontaktu: Elżbieta Strzemieczna,  tel. 22 277 33 76
Dział Projektów Społecznych i Pomocy Specjalistycznej
Ośrodek Pomoc Społecznej Dzielny Praga – Południe m.st. Warszawy
ul. Paca 42, 04-386 Warszawa

III. INFORMACJE DODATKOWE

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający podpisze z wykonawcą umowę na realizację zadania.

Zapytanie ofertowe usługa hotelowo-gastronomiczna.pdf

Drukuj