Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga-Południe
m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11
04-366 Warszawa
Tel./Faks: (22) 810-50-65
sekretariat@ops-pragapoludnie.pl

Łączymy pokolenia
Więcej

„…a w naszych sercach lato…”
Więcej

Wycieczka dla wolontariuszy
Więcej

Dajmy się poznać
Więcej

Festyn integracyjno-zdrowotny dla uczestników projektu "Odnajdziemy wspólne drogi"
Więcej

"Lato w mieście" dla dzieci romskich i polskich
Więcej

.