OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Projekt „Bądź aktywny w życiu”

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
W terminie 12 września - 31 października 2013 r. trener zatrudniony z zewnątrz oraz doradca zawodowy OPS  prowadzili 3 godzinne warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników projektu „Bądź aktywny w życiu”. Zajęcia odbywały się  raz w tygodniu w każdy czwartek.

Celem ogólnym warsztatów było nabycie przez uczestników umiejętności z zakresu poszukiwania pracy oraz przygotowania uczestników do podejmowania samodzielnych działań na rynku pracy. Podczas warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę na temat aktualnego rynku pracy, wymagań jakie stawiają obecni pracodawcy wobec kandydatów celem zatrudnienia, podstawowe regulacje prawne w zakresie prawa pracy. W trakcie spotkań poznano zasady prowadzenia skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Zajęcia prowadzone były różnorodnymi metodami pracy: wykłady, dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w parach, praca w grupie oraz praca indywidualna, filmy instruktażowe.
Osoby prowadzące warsztaty oceniły każdego uczestnika pod względem zaobserwowanych osiągnięć i trudności. Łącznie przeprowadzono 24 godziny zajęć warsztatowych dla 25 uczestników projektu.

Warsztaty obsługi komputera i internetu
W okresie od dnia 7 października do dnia 23 października 2013 r.  odbyły się warsztaty obsługi komputera i internetu dla uczestników projektu. 

Program warsztatów przygotowany był dla 3 grup średnio zaawansowanych, realizowany w trzech różnych terminach.

Zakres tematyczny 12 – godzinnych szkoleń przedstawiał się następująco:

Microsoft Office,  edytor tekstu WORD, Excel na poziomie zaawansowanym, umiejętność posługiwania się internetem w czasie poszukiwania pracy,
usługi internetowe w zakresie obsługi poczty internetowej, użytkowania stron internetowych,
tworzenie prezentacji, power point.

Zajęcia we wszystkich grupach prowadził wykwalifikowany trener zatrudniony przez firmę Centrum Edukacji Nowoczesnej.  

Uczestnicy projektu aktywnie brali udział w zajęciach. Kursanci opanowali wiedzę z zakresu korzystania z komputera oraz internetu, zdobyli umiejętności posługiwania się internetem, zakładania poczty internetowej itp. Każdy uczestnik miał stanowisko komputerowe do swojej dyspozycji. 

10 osób, które ukończyło szkolenie otrzymało zaświadczenia na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz certyfikaty wewnętrzne firmy.

Warsztaty wyjazdowe do Jastrzębiej Góry dla uczestników projektu „Bądź aktywny w życiu”.

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych i Warsztaty Rozwoju Osobistego
W okresie miesięcy marzec – czerwiec 2013r. dla uczestników projektu „Bądź aktywny w życiu 2013r.” zrealizowano dwa cykle zajęć warsztatowych - warsztaty umiejętności wychowawczych oraz warsztaty umiejętności społecznych każdy po 12 spotkań. Zajęcia prowadziły dwie doświadczone pary trenerskie. Uczestnicy w dwóch grupach zajęciowych brali udział w aktywnych formach edukacyjnych. 

Warsztaty umiejętności społecznych dotyczyły edukacji w zakresie skutecznej komunikacji, asertywności, poczucia wartości i sprawczości, radzenia sobie z emocjami, racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Warsztaty umiejętności wychowawczych miały na celu rozwój umiejętności rodziców w zakresie rozpoznawania potrzeb dzieci i stosowania właściwych metod wychowawczych dostosowanych do wieku dziecka.

Tematy zajęć służyły osiągnięciu celu jakim było zwiększenie kompetencji i umiejętności uczestników w zakresie odkrywania i wykorzystywania swoich zasobów związanych z funkcjonowaniem psychospołecznym i zawodowym. 

Podczas zajęć dla rodziców zapewniono opiekę dla ich dzieci. Najmłodsi  spędzali czas na grach i zabawach pod okiem wychowawców ucząc się zasad współpracy w grupie dziecięcej, nabywając właściwych wzorców zachowań społecznych i rozwijając w zakresie ogólnej wiedzy o świecie.

Najmłodsze dzieci uczyły się  w bezpieczny sposób pokonywać lęk separacyjny z matką. Formami pracy były głównie zabawy rozwijające, słowne, praktyczne działania oparte na obserwacji i pokazie, muzyce, rytmie, zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zajęcia opiekuńcze z dziećmi pozwoliły na dodatkową obserwację sytuacji rodzinnej uczestników, która będzie pomocna w pracy nad deficytami emocjonalno – rozwojowymi dzieci. Zajęcia dla dzieci prowadziło pięciu wychowawców wspieranych przez dwie wolontariuszki. 

Drukuj