OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na usługi poligraficzne poradników dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty której przedmiotem jest zlecenie wykonania badań profilaktycznych.

Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na pakiet materiałów konferencyjnych.

Informacja o zawarciu umowy

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania oferyt na kompleksowe usługi pogrzebowe.

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania ofert na dostawę dwudaniowych obiadów do Dziennych Domów Pomocy Społecznej.

Zaproszenie do złożenia oferty,której przedmiotem jest wyłonienie podmiotu leczniczego do realizacji usług stomatologicznych

Zaproszenie do złożenia oferty, której przedmiotem jest zlecenie wykonania badań profilaktycznych.

Informacja o treści złożonych ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyłonienie barów chętnych do przygotowania i wydawania na terenie Pragoi - Południe goracych posiłków dla podopiecznych OPS Dzielnicy Praga - Południe

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania badań profilaktycznych dla pracowników Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy dokonał wyboru firmy, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę dotyczącą wykonania badań profilaktycznych dla pracowników Ośrodka.

Wybranym zostało Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o. 

z siedzibą przy ul. Górczewskiej 89, 01- 401 Warszawa,

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty, której przedmiotem jest zlecenie wykonania badań profilaktycznych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

Zaproszenie do złożenia oferty, której przedmiotem jest zlecenie wykonania badań profilaktycznych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

Zaproszenie do składania ofert

Przygotowanie ofery na dostawę dwudaniowych obiadów

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

OPS.DPS.411.1.2016.MCz                                                                                    Warszawa, dnia 11 maja 2016 r.

 

                                                                                                        

Zaproszenie do składania ofert

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zorganizowanie 2 przerw kawowych i cateringu obiadowego podczas  konferencji pn.  „Poznaj Świat Romów” dla 150 osób – uczestników konferencji.

Konferencje zaplanowano na dzień 3 czerwca 2016 r. w godzinach 8.00 -17.00

Warunki oferty:

 • Zorganizowanie miejsca i stołów z cateringiem we foyer Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga-Południe przy
  ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie.
 • Przygotowanie (ok. godz. 11.00-11.15 i 13.00-13.15) podczas przerw kawowych 3 rodzajów ciast
  i kanapeczek – przekąsek, soków.
 • Przygotowanie  (ok.  godz. 15.50) dwóch różnych dań obiadowych ciepłych, 3 surówek, soki.
 • Zapewnienie obsługi.

Przy wyborze oferty porównywana będzie różnorodność, ilość i atrakcyjność menu oraz cena oferty.

Ofertę prosimy przesłać do dnia 23 maja 2016 r. na adres e-mail: sekretariat|ops-pragapoludnie.pl| |sekretariat|ops-pragapoludnie.pl, m.czaplarska|ops-pragapoludnie.pl| |m.czaplarska|ops-pragapoludnie.pl

W przypadku pytań informacji udziela Monika Czaplarska oraz  (22) 277 33 69

 

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert

Prowadzenie zajęć survivalowych dla dzieci i młodzieży z rodzin romskich i polskich

OPS.DPS.411.1.2016.AA                                                                Warszawa, 15.03.2016r.

 

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce
projektu „Dwie kultury – jedno podwórko” dla dzieci i młodzieży z rodzin polskich i romskich

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy przy ul. Wiatracznej 11

zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest prowadzenie
zajęć survivalowych dla dzieci i młodzieży z rodzin romskich i polskich.

Zajęcia odbywać się będą w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016r. podczas całodziennych lub kilkudniowych wycieczek organizowanych przez pedagogów ulicy na terenie
m.st. Warszawy i Polski. W każdym miesiącu planowanych jest po około 3 – 5 dni zajęć
na terenie m.st. Warszawy lub wycieczek całodziennych poza stolicę oraz po 1 – 3 wyjazdy biwakowe kilkudniowe z noclegiem pod namiotami i zajęciami survivalowymi dla uczestników.

Niezbędne wymagania:

 • Ukończone studia z zakresu pedagogiki, psychologii lub resocjalizacji
 • Doświadczenie w pracy z grupą dzieci i młodzieży
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć survivalowych i/lub wędrownych dla dzieci
  i młodzieży.

Mile widziany ukończony kurs instruktora rekreacji ruchowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • CV oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
  i kwalifikacje.
 • Oświadczenie o dyspozycyjności do prowadzenia zajęć z dziećmi w terminach wyżej określonych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów
do dnia 31 marca 2016r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe; ul. Wiatraczna 11; 04 – 366 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie – instruktor survivalu”

Koordynowaniem działań projektowych zajmuje się  Agnieszka Awksentiuk; tel. (22) 277-33-69

Zapytanie ofertowe

 

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszenie do złożenia oferty, której przedmiotem jest prowadzenie przez pedagoga ulicy zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin romskich i polskich

OPS.DPS.411.1.2016.AA                                                                Warszawa, dnia 10. 03. 2016r.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

W związku z realizacją w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce
projektu „Dwie kultury – jedno podwórko” dla dzieci i młodzieży z rodzin polskich i romskich

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy przy ul. Wiatracznej 11

zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest 

prowadzenie przez pedagoga ulicy zajęć dla dzieci i młodzieży
z rodzin romskich i polskich.

Wybrany w wyniku rekrutacji pedagog ulicy będzie współprowadził spotkania z parą pedagogów ulicy wyłonioną w innym zapytaniu ofertowym.

Zajęcia metodą pracy środowiskowej odbywać się będą w okresie lipiec – sierpień 2016r. Będą to spotkania całodzienne i kilkudniowe wycieczki:

 • w każdym miesiącu po około 5 – 7 dni zajęć na terenie m.st. Warszawy lub wycieczek całodziennych poza stolicę;
 • w każdym miesiącu po około 2 – 3 wyjazdy biwakowe kilkudniowe z noclegiem pod namiotami i zajęciami survivalowymi dla uczestników.

Niezbędne wymagania:

 • Ukończone studia z zakresu pedagogiki, psychologii lub resocjalizacji
 • Doświadczenie w pracy z grupą dzieci i młodzieży.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
  i kwalifikacje.
 • Oświadczenie o dyspozycyjności do prowadzenia zajęć z dziećmi w terminach wyżej określonych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów do dnia 23 marca 2016r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe; ul. Wiatraczna 11; 04 – 366 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie –  pedagog ulicy, praca w wakacje”

 

Koordynowaniem działań projektowych zajmuje się  Agnieszka Awksentiuk; tel. (22) 277-33-69

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszenie do złożenia oferty, której przedmiotem jest prowadzenie przez parę pedagogów ulicy zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin romskich i polskich

OPS.DPS.411.1.2016.AA                                                                Warszawa, dnia 10. 03. 2016r.

 

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce
projektu „Dwie kultury – jedno podwórko” dla dzieci i młodzieży z rodzin polskich i romskich

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy przy ul. Wiatracznej 11

zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest  prowadzenie przez parę pedagogów ulicy zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin romskich i polskich.

Zajęcia metodą pracy środowiskowej odbywać się będą w okresie od kwietnia
do listopada 2016r.:

 • w roku szkolnym w godzinach popołudniowych – spotkania w dni robocze (średnio
  2 – 3 razy w tygodniu) w godzinach 16.00 – 19.30 oraz w wybrane weekendy (średnio
  1 – 2 razy w miesiącu);
 • w okresie wakacyjnym – spotkania całodzienne i kilkudniowe wycieczki (w każdym miesiącu po około 5 – 7 dni zajęć na terenie m.st. Warszawy lub wycieczek całodziennych poza stolicę oraz po 2 – 3 wyjazdy biwakowe kilkudniowe z noclegiem pod namiotami i zajęciami survivalowymi dla uczestników).

Niezbędne wymagania:

 • Ukończone studia z zakresu pedagogiki, psychologii lub resocjalizacji
 • Doświadczenie w pracy z grupą dzieci i młodzieży.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
  i kwalifikacje.
 • Oświadczenie o dyspozycyjności do prowadzenia zajęć z dziećmi w terminach wyżej określonych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów do dnia 23 marca 2016r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe; ul. Wiatraczna 11; 04 – 366 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie – pedagog ulicy, streetworker”

 

Koordynowaniem działań projektowych zajmuje się  Agnieszka Awksentiuk; tel. (22) 277-33-69

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wykonanie badań profilaktycznych określonych w art. 229 § 1,2 Kodeksu pracy dla ok. 176 pracowników Ośrodka

Zapytania ofertowe

Przygotowania spotkań wigilijnych

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty dwóch spotkań wigilijnych: jednego spotkania dla uczestników Klubu Rodzin Zastępczych  dla 100 osób -  rodziców zastępczych z dziećmi oraz drugiego spotkania dla uczestników Klubu Rodzica dla 100 osób – rodziców z dziećmi.

więcej

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na realizację wyjazdu survivalowo integracyjnego dla młodzieży uczestniczącej w zajęciach grupy wsparcia i rozwoju osobistego uczestników - programu "po-MOC".

Opiekun dzieci w wieku 0-10 lat

W związku z realizacją Projektu pn. „Bądź aktywny w życiu” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy 04-366 ul. Wiatraczna 11, tel. 517-14-63, e-mail sekretariat|ops-pragapoludnie.pl| |sekretariat|ops-pragapoludnie.pl. zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest wykonanie zadań opiekuna dzieci w wieku 0-10 lat podczas trwania 3 godzinnych warsztatów dla rodziców w okresie marzec – czerwiec oraz wrzesień – listopad  2014 r. (czwartki, godziny popołudniowe).

więcej

Prowadzenie zajęć warsztatowych w zakresie umiejętności rozwoju osobistego

W związku z realizacją Projektu pn. „Bądź aktywny w życiu” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy 04-366 ul. Wiatraczna 11, tel. 517-14-63, e-mail sekretariat|ops-pragapoludnie.pl| |sekretariat|ops-pragapoludnie.pl zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest przeprowadzenie przez parę trenerską zajęć warsztatowych dla uczestników projektu w zakresie umiejętności rozwoju osobistego w szczególności dotyczących umiejętności skutecznej komunikacji, poczucia wartości i sprawczości, asertywności, zarządzania budżetem domowym.

więcej

Prowadzenie zajęć warsztatowych w zakresie umiejętności wychowawczych

W związku z realizacją Projektu pn. „Bądź aktywny w życiu” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy 04-366 ul. Wiatraczna 11, tel. 517-14-63, e-mail sekretariat|ops-pragapoludnie.pl| |sekretariat|ops-pragapoludnie.pl zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest przeprowadzenie przez parę trenerską zajęć warsztatowych dla uczestników projektu w zakresie umiejętności wychowawczych. Zajęcia odbędą się w miesiącach marzec – czerwiec 2014 r. (czwartki w godzinach 16.00-19.00).

więcej

Zamówienia Publiczne

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty OPS/02/2014

Wyłonienie baru chętnego do przygotowywania i wydawania na terenie Pragi Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie baru chętnego do przygotowywania i wydawania na terenie Pragi Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe. 
Liczba obiadów – około 160 dziennie. 
Posiłek powinien składać się z zupy, pieczywa, drugiego dania i kompotu. 
Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu oferentów, którzy posiadają lokal do wydawania posiłków na terenie Pragi Południe. znajdujący się w rejonie oznaczonym na planie jako Rejon I (zał. nr 1). 
Lokal powinien być pozbawiony barier architektonicznych.

Nr sprawy OPS/02/14

Drukuj