OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Prowadzenie zajęć warsztatowych w zakresie umiejętności rozwoju osobistego

W związku z realizacją Projektu pn. „Bądź aktywny w życiu” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy 04-366 ul. Wiatraczna 11, tel. 517-14-63, e-mail sekretariat|ops-pragapoludnie.pl| |sekretariat|ops-pragapoludnie.pl zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest przeprowadzenie przez parę trenerską zajęć warsztatowych dla uczestników projektu w zakresie umiejętności rozwoju osobistego w szczególności dotyczących umiejętności skutecznej komunikacji, poczucia wartości i sprawczości, asertywności, zarządzania budżetem domowym.

Zajęcia odbędą się w miesiącach marzec – czerwiec 2014 r. (czwartki w godzinach 16.00-19.00)

Do zadań osób zatrudnionych na stanowisku trenera będzie należało przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców – „Warsztatów Rozwoju Osobistego dla rodziców w wymiarze 12 spotkań x 3 godz. x 1 raz w tygodniu.

Niezbędne wymagania:

  1. Ukończone studia wyższe z zakresu pedagogiki, psychologii lub resocjalizacji.
  2. Doświadczenie w pracy z grupą w zakresie prowadzenia zajęć warsztatowych.

Wymagane dokumenty i  oświadczenia:

  1. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych.
  2. Program 12 zajęć warsztatowych obejmujących wyżej wymieniony zakres: umiejętności skutecznej komunikacji, asertywności, poczucia wartości i sprawczości, zarządzania budżetem domowym.
  3. Oświadczenie o dyspozycyjności do prowadzenia zajęć w terminach wyżej określonych.

Kategorie oceny oferty i waga punktowa:

  1. Wykształcenie 0-5 pkt
  2. Doświadczenie zawodowe 0-5 pkt
  3. Adekwatność przedstawionej oferty do potrzeb uczestników projektu 0-5 pkt
  4. Dyspozycyjność 0-5 pkt

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 17 lutego 2014 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga  - Południe m. st. Warszawy 
04-366 ul. Wiatraczna 11, tel. 517-14-63, e-mail sekretariat|ops-pragapoludnie.pl| |sekretariat|ops-pragapoludnie.pl

Drukuj