OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Opiekun dzieci w wieku 0-10 lat

W związku z realizacją Projektu pn. „Bądź aktywny w życiu” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy 04-366 ul. Wiatraczna 11, tel. 517-14-63, e-mail sekretariat|ops-pragapoludnie.pl| |sekretariat|ops-pragapoludnie.pl. zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest wykonanie zadań opiekuna dzieci w wieku 0-10 lat podczas trwania 3 godzinnych warsztatów dla rodziców w okresie marzec – czerwiec oraz wrzesień – listopad  2014 r. (czwartki, godziny popołudniowe).

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna dzieci będzie należało:

 1. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-rozwojowych dla dzieci w wieku od 0-10 lat. 
 2. Zapewnienie dzieciom opieki oraz warunków do bezpiecznej zabawy i rozwoju.
 3. Kształcenie umiejętności funkcjonowania w grupie - nabycie właściwych wzorców zachowań społecznych. 


Niezbędne wymagania:

 1. Ukończone studia wyższe z zakresu pedagogiki, psychologii lub resocjalizacji.
 2. Doświadczenie w pracy z grupą dzieci.


Wymagane dokumenty i  oświadczenia:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi.
 2. Oświadczenie o dyspozycyjności do prowadzenia zajęć w terminach wyżej określonych.
 3. Przykładowe 3 scenariusze zajęć z dziećmi.


Kategorie oceny oferty i waga punktowa:

 1. Wykształcenie 0-5 pkt
 2. Doświadczenie zawodowe 0-5 pkt
 3. Adekwatność przedstawionej oferty do potrzeb uczestników projektu 0-5 pkt
 4. Dyspozycyjność 0-5 pkt

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 17 lutego 2014 r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy 04-366 ul. Wiatraczna 11, tel. 517-14-63, e-mail sekretariat|ops-pragapoludnie.pl| |sekretariat|ops-pragapoludnie.pl

Drukuj